ซ่อมปริ้นเตอร์

svcomsanom02

 

เอสวีคอมสนม : บริการซ่อมปริ้นเตอร์ ทุกอาการเสีย

สำหรับท่านลูกค้าที่นำเครื่องมาซ่อมกับทางร้าน กรุณาบอกอาการให้ชัดเจนด้วยนะครับ เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและรวดเร็ว และท่านใดต้องการด่วน กรุณาติดต่อจองคิวไว้ล่วงหน้า เพราะทางร้านมีเครื่องมาซ่อมโดยตลอด และหากต้องการลัดคิวเพื่องานด่วน ทางร้านจะบวกเพิ่มจากราคาปกติ และก่อนนำเครื่องออกจากร้าน เช็คความเรียบร้อยและเทสเครื่องก่อนนำออกจากร้านทุกครั้งด้วยนะครับ

การซ่อมปริ้นเตอร์ การซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์จะได้เร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับอาการเสียแต่ละเครื่อง เช่น หมึกตัน ปริ้นออกเป็นเส้นๆ ปริ้นสีออกมาไม่ครบ ปริ้นออกเป็นบางสี ปริ้นไม่ออกเลย ซับหมึกเต็ม เครื่องปริ้นไม่ดึงกระดาษ ปริ้นกระดาษเอียงไม่ตรง เครื่องปริ้นแจ้งขึ้นEต่างๆ เปิดเครื่องไม่ติด เป็นต้น อาการบางอาการรอรับเครื่องได้เลย บางอาการอาจรับเครื่องในวันถัดไป และการซ่อมจะต้องไปตามคิวที่นำมาส่งซ่อม บางครั้งคนมาทีครั้งอาจทำให้ก่อน เพราะลูกค้าบางท่านโทรแจ้งซ่อมไว้ล่วงหน้า คนมาก่อนต้องตามครับนะครับ

ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ที่รอรับได้ทันที่ : เครื่องที่รอรับได้ทันที และไม่ต้องรอคิว คือเครื่องที่นำมาเปลี่ยนตลับหมึกใหม่ ไม่ต้องรอคิวซ่อมนะครับ ทางร้านจะทำให้ก่อนเลย เว้นแต่ตลับหมึกนั้น ของทางร้านหมด

หากทางร้านมีการเปลี่ยนอะไหล่ จะแจ้งลูกค้าก่อนว่าต้องการเปลี่ยนหรือไม่ พร้อมแจ้งราคาให้ทราบ ขึ้นอยู่กับลูกค้าเมื่อทางร้านแจ้งให้ทราบ ทางร้านจะแจ้งให้ทราบก่อนเสมอหากมีการเปลี่ยนอะไหล่

ติดแท้งค์ปริ้นเตอร์ : งานติดแท้งปริ้นเตอร์ของทางร้าน จะให้ลูกค้ารับในวันถัดไปหรือทางร้านทำเสร็จจะแจ้งให้ทราบเพื่อรับเครื่อง

กรณีลูกค้าไม่ซ่อม : หากทางร้านตรวจเช็ค หรือต้องเปลี่ยนอะไหล่ ทางร้านโทรแจ้งราคาให้ทราบ แต่ทางลูกค้ายังไม่ซ่อม ทางร้านจะคิดค่าบริการ ค่าเสียเวลา การรื้อประกอบเครื่อง การตรวจเช็ค 150 บาท

ขอบคุณ : ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ เอสวีคอมสนม

 

ประกันงานซ่อม

การประกันงานซ่อมของทางร้าน จะขึ้นอยู่กับงานซ่อม 7-30 วัน ในงานนั้น ซึ่งทางร้านจะประกันให้ตามอุปกรณ์งานซ่อม หากเป็นซอฟแวร์จะไม่มีประกัน จะมีแต่งานซ่อมฮาดร์แวร์เท่านั้น