เศรษฐกิจ » คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ยื่นร้องนายก กรณีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ยื่นร้องนายก กรณีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

22 มิถุนายน 2021
28417   0

คณะราษฎรไทยแห่งชาติ  ยื่นร้องนายก  กรณีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานขัดแย้งรัฐธรรมนูญ  ขอให้ลุงตู่มีนโยบายปรับลดราคาน้ำมันและก๊าซด่วน

โดยได้รับการเปิดเผยจาก นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ  ว่าคณะราษฎรไทยแห่งชาติยื่นสำนวนร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล โดยตามที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาได้ถือครองอำนาจรัฐมากกว่า 7 ปี 

ได้มีข้อมูลสถิติที่สำคัญถึงตัวเลขหนี้สินของประชาชนในกลุ่มต่างๆจำนวนมหาศาลและหนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 92 เปอร์เซ็นต์สูงสุดในประวัติการณ์  ส่วนหนึ่งมาจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซที่สูงและเป็นภาระแก่ประชาชนมาโดยตลอด

ล่าสุดคณะกรรมการกองทุนน้ำมันจะเสนอขยายเวลาที่จะนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาชดเชยพลังงานชีวภาพต่อไปอีก 2 ปี  ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  และเป็นการเอื้อต่อกลุ่มทุนพลังงานชีวภาพ

ผลักภาระค่าน้ำมันที่สูงเนื่องจากผสมน้ำมันชีวภาพเอทานอลและ b100   ซึ่งล่าสุดได้มีการนำเงินกองทุนน้ำมันไปชดเชยสูงถึงลิตรละ 7 บาทกว่าส่งผลให้ต้องนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปชดเชยเดือนละกว่า 700 ล้านบาท  ซึ่งกองทุนน้ำมันใกล้จะถังแตกและจะต้องเป็นภาระที่จะต้องเก็บจากประชาชนเพิ่มเติม

รวมทั้งการกำหนดราคาตั้งต้นของคณะกรรมการกบง. ที่ดำเนินนโยบายแก๊ส LPG เสรี   cp+x. ทำให้ราคาตั้งต้นสูงเกิน

ประกอบกับไม่ให้สิทธิ์ประชาชนได้ใช้แก๊ส LPG จากโรงแยกแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรในประเทศ  ในราคาตามต้นทุนที่แท้จริงซึ่งมีประจักษ์พยานหลักฐานว่ากลุ่มทุนดังกล่าวมีกำไรขั้นต้นสูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์   ส่งผลให้ต้องนำเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยถึงเดือนละ 700 ล้านบาท 

จึงเป็นเหตุให้คณะราษฎรไทยแห่งชาติเห็นเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องร้องให้นายกใช้อำนาจ ตามพรบ.บริหารราชการแผ่นดิน และในฐานะประธาน กพช. ให้รับทราบความทุกข์ร้อน โดยขอให้

1.พิจารณาปรับนโยบายลดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงเลิกนำพลังงานชีวภาพมาบังคับให้ประชาชนต้องซื้อโดยไม่มีทางเลือก  และหยุดนำเงินกองทุนน้ำมันมาชดเชยพลังงานชีวภาพให้เป็นไปตามพรบกองทุนน้ำมันมาตรา 5 และ 55 วรรคแรกให้สิ้นสุดภายในวันที่ 24 กันยายน 2565 

2.ขอให้ทบทวนเลิกนโยบายเสรีก๊าซ LPG โดยให้นำก๊าซ LPG จากโรงแยกมาให้ประชาชนใช้ในราคาที่ถูกและเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง  เพื่อเยียวยาประชาชนให้มีค่าครองชีพที่ต่ำลง นายพลภาขุนกล่าว