ข่าวประชาสัมพันธ์ » สุรินทร์-รวมใจปันสุข แจกข้าวกล่องประชาชนได้รับผลกระทบโควิค 19

สุรินทร์-รวมใจปันสุข แจกข้าวกล่องประชาชนได้รับผลกระทบโควิค 19

7 สิงหาคม 2021
1379   0

สุรินทร์ รวมใจปันสุข ทำข้าวกล่องแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิค 19

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.โครงการสุรินทร์รวมใจปันสุข จัดขึ้นวันนี้เป็นวันที่ 11 ภายในโครงการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม ไปจนถึง 12 สิงหาคม 2564 โดยโครงการฯได้ลงพื้นที่แจกจ่ายข้าวกล่อง น้ำดื่ม ให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19

เริ่มแจกจ่ายจากพื้นที่ในเขตอำเภอเมือง และ ขยายต่อไปยังเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ โดยในวันนี้นายพรชัย มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

โดยมีนางแนบเนียน ประดับศรี นายจักรพงศ์ แพนกาง ปลัดอำเภอจอมพระ นายวีรศักดิ์ โอกาสดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์อำเภอจอมพระ เขต 1 และ นายอุทัย ละม่อมพร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จอมพระ เขต 2ได้ลงพื้นที่โครงการสุรินทร์รวมใจปันสุข

ในการจัดเตรียมอาหารกล่อง และแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนณ ที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และได้ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่อง และน้ำดื่ม ณ ที่ว่าการอำเภอสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

โดยมีนายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม  นายยอดยิ่ง สุธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอสนม เขต 1นาย นายพรเทพ พูนศรีธนากูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอรัตนบุรี เขต 2 ได้ลงพื้นที่กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ข่าวสนมนิวส์