คลิปวีดีโอ » สุรินทร์-ไม่ทิ้งกันยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (มีคลิป)

สุรินทร์-ไม่ทิ้งกันยามยาก ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (มีคลิป)

23 ธันวาคม 2021
15709   0

มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และสร้างกำลังใจให้ต่อสู้ฝ่าฟันจนผ่านพ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

ที่บ้านเลขที่ 125 หมู 9 บ้านรุงฤษี ต.ตระแสง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ครอบครัวของนายสิงห์ ลายทอง ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น.

บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างกำลังใจให้ต่อสู้ฝ่าฟันจนผ่านพ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี โดยมี นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานในพิธีนำสิ่งของพระราชทานมามอบฯ ดังกล่าว

นอกจากนี้ มีหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 10,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด / ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด / ปลัดจังหวัดสุรินทร์

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด / องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท

พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ จำนวน 1 ชุด สำหรับการช่วยเหลือในระยะต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ภาพ/ข่าว ก้อง มหานคร ข่าวสนมนิวส์