ข่าวเด่น » หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ สำนักปฎิบัติธรรมญาณธัมโม บ้านดงเจริญ

หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ สำนักปฎิบัติธรรมญาณธัมโม บ้านดงเจริญ

7 เมษายน 2017
585   0

หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร และหม่อมหลวงวันชัย เนาวรัตน์ เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักปฎิบัติธรรมญาณธัมโม บ้านดงเจริญ ตำบลหินโง้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระหว่าง วันที่ ๗-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ผู้สืบข่าวรายงานว่า หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร และหม่อมหลวงวันชัย เนาวรัตน์ ได้กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล แด่ประธานฐานของมูลนิธิหลวงปู่เหมือน ญาณธัมโม สาขาต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 153 ฐาน ณ สำนักปฎิบัติธรรมญาณธัมโม บ้านดงเจริญ ตำบลหินโง้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย หลังจากเปิดโครงการเสร็จและมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเสร็จแล้ว ได้กราบนมัสการสนทนาธรรมกับหลวงปูเหมือน ญาณธัมโม เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับ