ข่าวเด่น » พิธีมหามงคล เททองหล่อพระ และสร้างพระ วัดโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

พิธีมหามงคล เททองหล่อพระ และสร้างพระ วัดโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

23 เมษายน 2017
409   0

พิธีมหามงคล หล่อพระ และสร้างพระ ประดิษฐาน ณ ลานธรรม วัดโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเททองหล่อพระ หน้าตัก ๕๙ นิ้ว สมเด็จพระพุทธโพธิ์ศรีมหามุนีบุรีรัตน์ (หลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรี) หรือสมเด็จพระศรีเมืองแก้ว

 

สุรินทร์ – เมื่อวันที่ 22 เมษายน เจ้าคุณพระศรีวิสุทธิคุณ ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีหล่อพระ และสร้างพระ ประดิษฐาน ณ ลานธรรม วัดโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในงานบุญพิธีทอดผ้าป่าเททองหล่อพระ หน้าตัก ๕๙ นิ้ว สมเด็จพระพุทธโพธิ์ศรีมหามุนีบุรีรัตน์ (หลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรี) หรือสมเด็จพระศรีเมืองแก้ว

และ ประธานฝ่ายฆราวาส คุณอำไพ คุณไพเลิศ คุปตะนิสากร ประธานกรรมการบริษัท ซีพีพี พลัส โบรคเกอร์ จำกัด สาขามีนบุรี กรุงเทพ รับเป็นเจ้าภาพใหญ่หล่อพระ ในการจัดงานครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

ด้าน พระครูวิบูลย์สังฆกิจ (มหาสวน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโย เจ้าคณะตำบลไชโย อำเภอไชโย จ.อ่างทอง ร่วมกับ พระมหาบุญประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ เจ้าอาวาสวัดโคกก่อง ฝ่ายดำเนินการจัดงานครั้งนี้ ท่านได้กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญที่ร่วมงาน มหาบุญครั้งนี้

…ด้วยบารมีหลวงพ่อโต(พระมหาพุทธพิมพ์)
ด้วยบารมีหลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรี
ด้วยบารมีหลวงปู่สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี
ด้วยบารมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชพัฒนาภรณ์
-ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ คุณโยมไพเลิศ คุณโยมอำไพ คุปตะนิสากร บริษัท ซีพีพี พลัส โบรคเกอร์ จำกัด
-กราบขอบพระคุณพระอาจารย์สุเทพ สุเมโธ วัดบำเพ็ญเหนือ
-ขอบพระคุณ พระมหาประสาน สุทฺธสทฺโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางคลองสาม
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณ พันโทสุวัฒน์ ปู่เพี้ยน และครอบครัว
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณ พันเอกวิชัย เตียวเจริญ
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณ พลเอกทำนุ พลตรีหญิงพิชญาดา อินสว่าง
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณ คุณพ่อโปรด คุณแม่ประไพ
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณนายช่างพิพัฒน์ คุณหมอบุญเรือน(แม่ต้อย) จันทร์สุวรรณ
-ขอบคุณท่านผอ.บุญเตือน อ.วรรณี ศัพทเสวี และคณะ
-อ.สมหมาย อ.ยุพิน และคณะ
-ขออนุโมทนาบุญขอบคุญ โยมพี่มาริสสา (ตุ๊ก) บัวสุนทร และคณะสายธารแห่งบุญบารมี
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณญาติโยมชาวไชโยทุก ๆ ท่าน ญาติโยมชาววัดไชยภูมิทุกท่าน ญาติโยมจากอ่างทองทุก ๆ ท่าน
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณคณะสงฆ์วัดโคกก่อง และสามเณรวัดไชโย อ่างทอง
-อนุโมทนาบุญ ขอบคุณชาวบ้านโคกก่อง ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่ประสันต์ ล้ำเลิศ
-อนุโมทนาบุญ คณะกรรมการวัดโคกก่องทุก ๆ ฝ่ายในการดำเนิน
-ขอบคุณคณะแม่ครัว พ่อครัว ทุกท่าน ที่ทำกันอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ไม่ขาดตกบกพร่อง
-ขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านเจ้าภาพอาหารโรงทาน ทุกเจ้าภาพ
-ขออนุโมทนาบุญ ขอบคุณท่านเจ้าภาพ ทุก ๆ กองบุญ ทุกแรงศรัทธา
-ขอคุณทุก ๆ ท่าน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานนี้…
…งานบุญพิธีทอดผ้าป่าเททองหล่อพระ หน้าตัก ๕๙ นิ้ว สมเด็จพระพุทธโพธิ์ศรีมหามุนีบุรีรัตน์ (หลวงพ่อใหญ่โพธิ์ศรี) หรือสมเด็จพระศรีเมืองแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
-รายรับทั้งสิ้น
…คุณอำไพ คุณไพเลิศ คุปตะนิสากร ประธานกรรมการบริษัท ซีพีพี พลัส โบรคเกอร์ จำกัด สาขามีนบุรี กรุงเทพ รับเป็นเจ้าภาพใหญ่หล่อพระ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
…คณะผ้าป่าทุกสายบุญได้ปัจจัยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
รวมยอดปัจจัยกว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
-รายจ่ายกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
….ยอดคงเหลือกว่า ๑,๐๐๖,๗๖๑ บาท
….ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่เป็นทางการ
….รายรับผ้าป่าโอนร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร สมทบบุญสร้างพระใหญ่ ยังไม่ทราบยอด
….รายจ่ายบางรายการ ยังไม่ทราบ
…จึงประกาศอนุโมทนาบุญ และขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญเทอญ…

 

ภาพ/ข่าว : ส.วิจิตรปฏิมา / มหาสวนพระบ้านนอก