ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์วัดศาสนา » พิธีปิดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดอิสานหนองละคร อ.สนม

พิธีปิดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดอิสานหนองละคร อ.สนม

29 เมษายน 2017
352   0

พิธีปิดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดอิสานหนองละคร ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 27 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 27 เมษายน เป็นพิธิปิดโครงการ โดยมีพระครูประทีปธรรมวงศ์ (เจ้าคณะอำเภอสนม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุวัฒน์ บุติมาลย์ นายกเทศมนตรีตำบลแคน เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการปิดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 เมษายน 2560 รวม 20 วัน รวมทั้งสิ้น 81 คน แยกเป็น สามเณร 56 รูป ศีลจาริณี 12 คน พระพี่เลี้ยง พระวิทยากร 13 รูป พระครูนิยุตธรรมสาทร (จต.แคน) ประธานโครงการ พระอาจารย์ศักดิ์ชัย ธีรนนฺโท (ประธานดำเนินงาน)  อาจารย์ศักดิ์ชัย ธีรนนฺโท (หัวหน้าพระพี่เลี้ยงและวิทยากร) ผู้ใหญ่บ้านและทายกทายิกาชาวบ้านหนองละครทุกท่าน กรรมการจัดงาน

คณะกรรมการจัดงาน-กรรมการหมู่บ้าน-กรรมการวัด ๑ ผู้ใหญ่บ้าน นายสราวุธ จันทร์ดี ๒ ผู้ช่วย นายเขมชาติ แป้นทอง ๓ ผู้ช่วย นายสมศักดิ์ แข็งกล้า ๔ ผ.ร.ส นายสุพภาส มั่นยืน กรรมการหมู่บ้าน ๑ นางสุดา สังข์ทอง ๒ นายทองจันทร์ สูงยิ่ง ๓ นางเพ็ญนภา โปยทอง ๔ น.สสาธิกา แสงเสิศ ๕ นางน้ำอ้อย โปยทอง ๖ นายชอบ คำผม ๗ นางวิชยา มั่นยืน กรรมการวัด ๑ นางปาน จันทร์ดี ๒ นางคำพันธ์ แข็งกล้า ๓ นางฝัน คำมี ๔ เพ็ญนภา โปยทอง ๕ นางสุดา สังข์ทอง ๖ นางศรีจันทร์ เลิงฮัง ฝ่ายการเงินวัด ๑นางน้ำอ้อย โปยทอง ๒นางวิมล ทรัพยพระชัย ๓นางชรุณี นามรักษ์ ๔นายพยุ่งเกียรติ แข็งกล้า

ภาพกิจกรรมโครงการ สามารถติดตามได้ที่ : www.facebook.com/svcomsanom