ข่าวเด่น » พระทัยจากพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แก่ผู้ที่ประสบภัยแล้งชาวอำเภอสนม

พระทัยจากพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105แก่ผู้ที่ประสบภัยแล้งชาวอำเภอสนม

25 พฤษภาคม 2017
731   0

พระทัยจากพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 แก่ผู้ที่ประสบภัยแล้ง แก่ชาวอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานพิธีมอบพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ที่ประสบภัยแล้งในปี 2559 ในเขตอำเภอสนม ตำบลหัวงัว-นานวน-หนองระฆัง-หนองอียอ สนมและโพนโกหมู่ที่12 ณ หอประชุมอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ เกิดขึ้นจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้มีคงไว้ในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยที่ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่จะหาพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพมาทดแทนให้เกษตรกรได้ยาก

การนี้ นางจันทกานต์ ปราสัยงาม เกษตรอำเภอสนม พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอสนม ก็ได้ร่วมพิธีรับพันธุ์ข้าวพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว : กำนันบุญยิ่ง บุญบำรุง / ณัฐณีย์ พโยมแจ่ม

 ข่าว : www.svcomsanom.com