ข่าวเด่น » ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานโครงการจิตอาสาดอกไม้จันทน์พระราชทานและโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา อำเภอสนม

ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานโครงการจิตอาสาดอกไม้จันทน์พระราชทานและโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา อำเภอสนม

6 มิถุนายน 2017
1145   0

นายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เปิดงานโครงการจิตอาสาดอกไม้จันทน์พระราชทานและโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส  ไร้ผักตบชวา อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 60 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้ นายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการจิตอาสาดอกไม้จันทน์พระราชทาน อ.สนม จ.สุรินทร์ ณ หออาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาดอกไม้จันทน์พระราชทาน ร่วม 100 คน จากนั้น นายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ก็เดินชมผลงานการทำดอกไม้จันทน์ และ นักเรียนผู้สูงวัยของเทศบาลตำบลสนมได้ขับร้องเพลงร่วมกันให้ นายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้รับฟังในครั้งนี้ด้วย

และในเวลาต่อมา นายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ก็ได้เดินทางไปที่บริเวณห้วยวังแคน หมู่ที่ 9 บ้านสำโรง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส  ไร้ผักตบชวา โดยมี นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ (นายอำเภอสนม) นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวให้การต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้

โดยอำเภอสนมได้มีเป้าหมายดำเนินการกำจัดผักตบชวา ตามโครงการดังกล่าว จำนวน 17,844 ตัน ในพื้นที่เทศบาลตำบลสนม และองค์การบริหารส่วนตำบลสนม รวม 8 แห่ง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 60 – มิ.ย. 60 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 4 แห่ง เป็นพื้นที่ 48,800 ตารางเมตร และในวันนี้คณะทำงานในระดับอำเภอ และระดับตำบล ได้พิจารณาคัดเลือกลำห้วยวังแคน เพื่อเป็นจุด Kick off ในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดในพื้นที่อำเภอสนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนม

จากนั้นนายนิวัติ น้อยผาง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ได้นำนายอำเภอสนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันลงมือกำจัดผักตบชวาในลำห้วยวังแคน ซึ่งมีเป็นจำนวนมากให้หมดไป ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส  ไร้ผักตบชวา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในลำห้วยวังแคน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป