ข่าวเด่น » โรงเรียนเขตตำบลโพนโกร่วมจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนเขตตำบลโพนโกร่วมจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ต้านภัยยาเสพติด

7 มิถุนายน 2017
335   0

โรงเรียนเขตตำบลโพนโกร่วมจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายณรงค์ กอสาลี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในเขตตำบลโพนโก ต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านโนนเปือย ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 โดยมี นายนรงค์ เชื้ออินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนเปือยกล่าวรายงานในการจัดโครงการ

ในการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของนักเรียนในเขตตำบลโพนโกในครั้งนี้ ในแต่ละโรงเรียนนั้นได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการร่วมกว่า 200 คน ซึ่งมีโรงเรียนบ้านโนนเปือย โรงเรียนบ้านโพนดวน โรงเรียนบ้านโพนโก โรงเรียนบ้านเป้าและโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง และในการจัดโครงการอบรมยังได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ แล้วยังได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิศาลธรรมานุสิฐหรือพระอาจารย์มหาจันทร์ นรินโท และคณะจากวัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรในการอบรบตลอดโครงการ

โรงเรียนเขตตำบลโพนโก ถึงแม้จะมีโรงเรียนไม่มากและโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะมีประชากรไม่มากเพราะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก แต่ด้วยตำบลโพนโกมีความสามัคคีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักจะร่วมด้วยช่วยกันด้วยดีเสมอมา มีการประสานระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่ความร่วมไม้ร่วมมือกันดี ดังเช่นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีและที่เดียวในเขตอำเภอสนม ที่มีโรงเรียนร่วมกันจัดเป็นหมู่คณะแบบนี้ประจำทุกปี และหน่วยงานองค์การตำบลได้ให้การสนันสนุนด้วยดีตลอดมา และคณะครูยังมีการเอาใจใส่เข้าร่วมกิจกรรม ทำกับข้าวยกอาหารเอง นี่แหละคือครูที่แท้จริง….