ข่าวเด่น » พิธีขึ้นอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม

พิธีขึ้นอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม

8 มิถุนายน 2017
543   0

พิธีขึ้นอาคารเรียนใหม่ สปช.103/26 โรงเรียนบ้านสำโรง เครือข่ายโรงเรียนสนม1 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านสนม เครือข่ายโรงเรียน1 ได้ทำพิธีขึ้นอาคารเรียนใหม่ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารเช้า จากนั้น พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าครธอำเภอสนม เจิมอาคาเรียนหลังใหม่ จากนั้น นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งนางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง กล่าวรายงานในการจัดสร้างอาคารเรียนใหม่ พร้อมกันนั้นได้มีผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่และชาวบ้านสำโรงหมู่ที่9 ผู้ปกครองนักเรียน มาให้การต้อนรับ นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ และร่วมพิธีดังกล่าว หลังจากทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่แล้ว นายณรงศักดิ์ เหมือนชาติ ก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกับคุณครูและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

โรงเรียนบ้านสำโรง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2483 โดยได้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลสนม (บ้านสำโรง) เป็นโรงเรียนที่นายเกษม เฉื่อนฉ่ำ นายอำเภอรัตนบรี ตั้งขึ้น และดำรงอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือ การประถมศึกษาประชาบาล ในขณะที่จัดตั้งขึ้นได้อาศัยสถานที่ปลูกสร้างชั่วคราวด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน โดยใช้เงินค่าซ่อมแซมสถานที่ราชการในวงเงิน 15 บาท (สมัยนั้น) เป็นทุนในการก่อสร้าง มีนักเรียนเริ่มแรกทั้งสิ้น 39 คน มีนายทองพูน จันทร์เกลี้ยงเป็นครูใหญ่คนแรก

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2529 เกิดวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก อาคารเรียนพัง ทางราชการได้ออกมาสำรวจความเสียหาย และลงความคิดเห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในทิศทางลงไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนที่ดินกับราษฏรในหมู่บ้านมาอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 3 ไร่ 11 ตารางวา

ต่อมา เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรโดยการจัดทำผ้าป่า เพื่อการศึกษา “ซื้อที่ใหม่ สร้างที่เรียน” เป็นจำนวน 2 ไร่ และได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจาก พันตรีจรัส แก้วดี  จำนวน 1 ไร่ 90 ตารางวา  ได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มจากนางคำตัน กันภัย  จำนวน 1 ไร่ 57 ตารางวา รวมมีพื้น 7 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ปัจจุบัน มีนางสาวเพ็ญศิริ แสนสุข เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสำโรง ได้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โรงเรียนเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชนให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จากการมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 180 คน ส่งผลให้จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 จึงได้อนุมัติงบประมาณ ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 คืออาคารเรียน สปช.103/26 จำนวน 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง ห้องเรียนทาสีด้วยสีเขียวดูแล้วสบายตา จากนี้ไปนักเรียนก็มีอาคารเรียนใหม่สวยงามน่าเรียนแล้วละครับ