ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » ชาวตำบลโพนโก ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ชาวตำบลโพนโก ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

9 มิถุนายน 2017
395   0

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

 
วันนี้ 9 มิ.ย.2560 ชาวตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกิยรติ ในการนี้ ได้รับการสับสนุนต้นไม้จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก กว่า 200 ต้น ซึ่งได้ร่วมกันปลูก ณ บริเวญหนองสาธารณะประโยชน์ หนองอีสานเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนโก 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตำบลโพนโก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำและป่า รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้ประชาชนในระยะยาว และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่านั้น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เป็นการดูดซับน้ำธรรมชาตินำความชุ่มชื้นมาสู่ชุมชน เพื่อฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดินเพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
 
ภาพ : กำนันบุญยิ่ง บุญบำรุง
ข่าว : สมศักดิ์ เอสวีคอมสนม