ข่าวเด่น » ศิษย์เก่า ส.น.ว.รุ่นที่10 มอบทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

ศิษย์เก่า ส.น.ว.รุ่นที่10 มอบทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

10 มิถุนายน 2017
356   0

ศิษย์เก่า โรงเรียนสนมวิทยาคาร รุ่นที่10 กิจกรรม “ฮักแพง แบ่งปัน คนบ้านเฮา” โดย กองทุนเพื่อนช่วยศิษย์เก่าโรงเรียนสนมวิทยาคาร มอบทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายวิชัย สาลีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร ได้ให้การต้อนรับคณะศิษย์เก่า ส.น.ว.รุ่นที่10 มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนสนมวิทยาคาร จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ณ ห้องประกินคุณภาพ โรงเรียนสนมวิทยาคาร ซึ่งคณะศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ของโรงเรียนสนมวิทยคาร ได้จัดกิจรุ่นขึ้น ในชื่อ กิจกรรม “ฮักแพง แบ่งปัน คนบ้านเฮา” โดย กองทุนเพื่อนช่วยศิษย์เก่าโรงเรียนสนมวิทยาคาร รุ่นที่10