ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » อำเภอสนม เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

อำเภอสนม เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

3 สิงหาคม 2017
8520   0

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคได้ ณ ที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

 วันนี้ 3 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อระดมสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ อาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า เครื่องใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม กล่าวว่า ศูนย์บริจาคสิ่งของ อำเภอสนม เราเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (3 สิงหาคม) จะดำเนินการเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงอยากเชิญชวนชาวอำเภอสนมทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น เสื้อผ้าอาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย และยารักษาโรค โดยการรับบริจาคในครั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับ และลงบันทึกสิ่งของทุกชิ้น ส่วนประชาชนที่ต้องการบริจาคเป็นเงินสด ก็จะมีกองการเงินมาดำเนินการ พร้อมออกใบเสร็จเงินให้ตามระเบียบว่าด้วยการรับเงินบริจาค  เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ 

ในการนี้ เบื้องต้นได้มีหน่วยงานและประชาชนบางส่วนมาบริจาคบ้างแล้ว ดังนี้

นางพัทรียา  บุญอนันต์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสนม จำกัด 2,000 บาท

นางแก้วกรวีร์ ชูหิรันเจริญศรี สพรรกรอำเภอสนม 500 บาท

รพ.สต. หัวงัว 500 บาท

นางมาลินี พริ้งเพราะ  300 บาท

บริษัท พ.การเกษตร 5,000 บาท

ชมรมศิษย์เก่า ร.ร.เซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 20 จำนวนเงิน 20,000 บาท

นางนพรัตน์  ตรงศูนต์ สาธารณสุขอำเภอสนม จำนวนเงิน 1,000 บาท

พ.จ.อ.พัทยา ด่านสมัคร ปลัดอำเภอ จำนวนเงิน 500 บาท

รายนามดังกล่าวนี้ เฉพาะบางส่วนเท่านั้น ซึ่งผู้สืบข่าวลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้น หากท่านใดอยากร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริจาคที่ ที่ว่าการอำเภอสนม ที่ทำการปกครองอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร. 063-9038148 ป.หน่อง