ข่าวเด่น » เยี่ยมจริงๆ..!!แข่งดำนาสุดสนุก..รักษาประเพณี ตำบลแคน อำเภอสนม

เยี่ยมจริงๆ..!!แข่งดำนาสุดสนุก..รักษาประเพณี ตำบลแคน อำเภอสนม

9 สิงหาคม 2017
11938   0

เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ครูนักเรียนแข่งขันดำนาสืบสานประเพณีวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างสนุกสนาน

วันนี้ 9 สิงหาคม 2560 นายภานุวัฒน์ บุติมาลย์ นายกเทศมนตรีตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี บุญเทือง ดาศรี เกษตรประจำตำบลแคน ได้บรรยายเกี่ยวเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์

ไฮไลท์ของงานนี้ คือการลงแขกดำนานี่แหละ ซึ่งจุดเด่นที่สร้างความประทับใจสร้างความสนุกสนานในการดำนา คือ การแข่งขันดำนา บนเนื้อที่นาประมาณ 10 ไร่ โดยส่วนราชการเข้าร่วมการแข่งขัน สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา vip นายก รองนายก สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา ตัวแทนครู นักเรียน  ประชาชนทั่วไป บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแม้อากาศจะร้อน แต่ทุกคนที่ไปร่วมงานและแข่งขันนั้น สู้ไม่ถอยทั้งผู้ลงแข่งขันและกองเชียร์ ซึ่งการจัดแข่งดำนาและลงแขกดำนามีให้เห็นแบบนี้น้อยมากในยุคปัจจุบัน

 

 

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : เอสวีคอมสนม www.svcomsanom.com