ข่าวเด่น » ชุมชนหนองสิมหมู่3บ้านสนม ต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน

ชุมชนหนองสิมหมู่3บ้านสนม ต้นแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน

15 สิงหาคม 2017
9729   0

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Communities ) ปี 2560 พร้อม นายแพทย์โสภณ มุธุสิทธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนม นางนพรัตน์ ตรงศูนย์ สาธารณสุขอำเภอสนม นายเพชร แสนสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนม นายสงบ สาลี ปลัดเทศบาลตำบลสนม นางวารุณี มุธุสิทธิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นายอรรถวิทย์ ตระกูลสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 รวมทั้งผู้นำชุมชน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล

     จากนั้น นางขวัญใจ ขุมทรัพย์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสนม ได้กล่าวชี้แจงผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Communities ) ปี 2560 ต่อคณะกรรมการ การประเมินผล จากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ธนาคารขยะรีไซเคิล เศรษฐกิจพอเพียง บ้านตัวอย่างการคัดแยกขยะ สนับสนุนอาชีพจากขยะรีไซเคิล วิสาหกิจชุมชน

     การพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (Active Communities ) โดยให้มีการนำร่องของ 1 ตำบล 1 ชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านทิศทางการดำเนินงาน บุคลากร และพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการแนวคิดและเกณฑ์การพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมชุมชน มีกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานมีการบูรณาการร่วมกับร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ในส่วนของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้รับคัดเลือกให้ ชุมชนหนองสิม หมู่ที่3 บ้านสนม ตำบลสนม อำเภอสนม เป็นต้นแบบ ชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน

 

ภาพ/ข่าว/เรียบเรียง : เอสวีคอมสนม

www.svcomsanom.com