ข่าวเด่น » กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ เขตเทศบาลตำบลสนม

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ เขตเทศบาลตำบลสนม

6 กันยายน 2017
3504   0

กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ณ เขตเทศบาลตำบลสนม เพื่อเชิญชวนมาใช้น้ำกับ กปภ. และรับทราบปัญหาของผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

 

 

วันนี้ 6 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดยนางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรม  “โครงการเติมใจให้กัน” ณ เขตเทศบาลตำบลสนม โดยได้ออกแจกเอกสารประชาสัมพันธ์  ดูแลระบบประปาภายในและภายนอกของประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลท่อประปาภายใน และภายนอกบ้านของผู้ใช้น้ำ  เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีขององค์กร  และสร้างความใกล้ชิดกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ที่ออกให้บริการ

ทางด้าน นางอนันต์พร รัตนคูหะ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อจะได้รับทราบปัญหาของผู้ใช้น้ำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ให้บริการแก้ไขซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำ กปภ.สาขารัตนบุรี ในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพข่าว/เรียบเรียง เอสวีอคมสนม

เหยี่ยวข่าวสนม