ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » เตรียมพร้อม.!! รู้เท่าทัน วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

เตรียมพร้อม.!! รู้เท่าทัน วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

11 กันยายน 2018
303   0

เตรียมพร้อม.!! รู้เท่าทัน วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลแคน

 

วันนี้ (11 ก.ย.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์ โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลแคน มีชื่อโครงการว่า “วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปี 2561 จัดอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา โดย นายชานนท์ บุญเพ็ง รองนายก ทต.แคน กล่าวรายงาน และมี นายบุญเลี้ยง ป.อาวุโส ประธานกล่าวเปิดงาน และเจ้าหน้าที่ ทต.แคน ครู นักเรียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน

ยาเสพติดจะเข้ามีอิทธิพลกับวัยรุ่นเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้ โดยบางครั้งอาจได้รับคำชักชวนจากเพื่อน ในช่วงวัยนี้บุคคลที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นมากที่สุดก็คือเพื่อน เพราะปัญหาที่ไม่กล้าบอกเล่าหรือไม่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองรวมทั้งครูอาจารย์ คนที่ได้รับความไว้วางใจที่สุดก็คือเพื่อน และเพื่อนก็คือคนที่อยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้คำแนะนำที่ได้ก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง บ่อยครั้ง คำแนะนำที่ได้ก็คือการหลีกหนีปัญหาโดยการใช้ยาเสพติด โดยเริ่มจากบุหรี่ เหล้า และนำไปสู่ยาเสพติดชนิดต่างๆ ที่ร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเทศบาลตำบลแคน จึงจัดโครงงานนี้เพื่อศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการติดสารเสพติดในปัจจุบันของวัยรุ่นในสังคมไทย และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด

นายแสนกล้า สารติ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่า ได้หลายๆอย่างคือ ได้รู้ฤทธิ์ของสาเสพติด ได้รู้โทษของยาเสพติด ได้รู้ว่ายาเสพติดมีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง นายธเนศพล นามโคตร (นักเรียน) กล่าวว่า ในการเข้าอบรมในครั้งนี้ ได้รู้โทษของยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงยาเสพติดในสังคม และ น.ส.จินดามณี อุนานุยา กล่าวว่า สารยาเสพติดที่พบมากที่สุดก็คือ ยาบ้าและยาไอช์ จะพบมากในกลุ่มของเยาวชน แนวทางการป้องกันเราอยากให้คอยเฝ้าระวังบุตรหลายไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก็ขอฝากไปถึงทุกๆท่านด้วยนะค่ะ ช่วยกันรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดค่ะ

ภาพ/ข่าว นายปิยะ วงศ์ฉลาด ทีมข่าวสนมนิวส์

เรียบเรียง สมศักดิ์ ตระกูลสุข ผู้สื่อข่าวสนมนิวส์