ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » อลังการ!! จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชน ในงาน OTOP นวัตวิถีอำเภอสนม

อลังการ!! จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชน ในงาน OTOP นวัตวิถีอำเภอสนม

9 ตุลาคม 2018
500   0

สุรินทร์ – อลังการ!! จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชน ในงาน OTOP นวัตวิถีอำเภอสนม

 

 

9 ต.ค.61 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม จ.สุรินทร์ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม ประธานเปิดโครงการ นายบัณฑูรย์ ภวสุริยกุล พัฒนาการอำเภอสนม กล่าวเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนหมู่บ้าน และพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชน

 

 

และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนโดยยกระดับคุณภาพชีวิต ของความเป็นอยู่ ประชาชนให้ทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ เส้นทางแลนด์มาร์คจุดเช็คอินเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน ให้มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการ

 

 

โดยกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นววิถี อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านพลับ บ้านหนองขุนศรี บ้านหนองหลัก และบ้านสำโรง โดยคณะทำงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนในการจัดงานในครั้งนี้ ในงานยังมีการจัดการแสดงของแต่ละชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันและมีการออกร้านค้าของชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน อาหารพื้นบ้านนำมาแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย มีการแสดงการละเล่นของพื้นบ้าน เช่น หมอลำ กันตรึมอีกด้วย.

ภาพ – ข่าว / สมศักดิ์ ตระกูลสุข