ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » ชลบุรี-ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เยี่ยมกรมก่อสร้างและพัฒนา รับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาหน่วย

ชลบุรี-ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เยี่ยมกรมก่อสร้างและพัฒนา รับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาหน่วย

9 พฤศจิกายน 2018
319   0

ชลบุรี-ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ ตรวจเยี่ยมกรมก่อสร้างและพัฒนา รับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อพัฒนาหน่วยขึ้นตรงตามนโยบาย ผบ.ทร.

วันที่ 8 พ.ย.61 เวลา 13.00 น. พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ โดยในครั้งนี้ไปที่กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งมี นาวาเอก วิรัตน์ ก้อนทอง ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พร้อมคณะนายทหาร ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ณ หน้ากองบังคับการ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

 

พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 ได้ถือโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กรมก่อสร้างและพัฒนาฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้การปฏิบัติงานของ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะรับผิดชอบภารกิจของกองทัพเรือในด้านต่างๆ ต่อไป

 

 

ในส่วนของกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญหน่วยหนึ่งของกองทัพเรือ มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกำลังทางเรือ และการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก การพัฒนาฐานทัพ และฐานส่งกำลังบำรุง การพัฒนาประเทศและการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จากการที่ข้าราชการ และทหารทุกนายได้ให้ความร่วมมือตั้งใจปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละอีกด้วย

 

 

ภาพ – ข่าว : สมนึก เชื้อสนุก ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี