ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » กาญจนบุรี-กองเรือลำน้ำ ฝึกยุทธวิธี เตรียมตนเองให้พร้อม ตามภารกิจที่ได้รับมอบ

กาญจนบุรี-กองเรือลำน้ำ ฝึกยุทธวิธี เตรียมตนเองให้พร้อม ตามภารกิจที่ได้รับมอบ

16 ธันวาคม 2018
438   0

กาญจนบุรี-กองเรือลำน้ำ ฝึกยุทธวิธี เตรียมตนเองให้พร้อม ตามภารกิจที่ได้รับมอบ

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 – พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเยี่ยมชมการฝึกทางยุทธวิธี บริเวณแม่น้ำแม่กลอง วัดมโนธรรมาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการจัดและเตรียม พร้อมทางด้านกำลังรบสำหรับปฏิบัติการตามลำน้ำในอาณาเขต และลำน้ำภายในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ป้องกัน ขัดขวาง ทำลายการแทรกซึม และการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ และอธิปไตยของประเทศตามลำน้ำตามอาณาเขต อีกทั้งเป็นหน่วยฝึกและเตรียมยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

 

โดยมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคง และป้องกันประเทศ กองเรือยุทธการ

 

จึงอนุมัติให้กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้กำลังพลของกองเรือลำน้ำ ได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ ความคุ้นเคยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในสาขาการปฏิบัติการตามลำน้ำ

 

การปฏิบัติงานร่วมกัน และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของเรือให้กับกำลังพลทุกนายที่เข้ารับการฝึก รวมไปถึงสามารถปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งต่างๆ ในเรือได้ โดยมีกำลังพลและยุทโธปกรณ์ประกอบด้วย กำลังพลเข้ารับการฝึก จำนวน 191 นาย เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ 2 ลำ เรือจู่โจมลำน้ำ 6 ลำ เรือยาง 2 ลำ และรถยนต์ประเภทต่างๆ 12 คัน  ซึ่งจะทำการฝึก ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 27 ธันวาคม 2561

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก