คลิปวีดีโอ » เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เกษตรกรบ้านโสกแดง เปลี่ยนขี้วัว ขี้ควาย ให้เป็นเงิน(คลิป)

เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เกษตรกรบ้านโสกแดง เปลี่ยนขี้วัว ขี้ควาย ให้เป็นเงิน(คลิป)

5 มีนาคม 2019
580   0

สุรินทร์-เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เกษตรกรบ้านโสกแดง เปลี่ยนขี้วัว ขี้ควาย ให้เป็นเงิน

ปัจจุบัน วัว ควาย เริ่มมีบทบาทน้อยลงในการทำการเกษตรของคนไทย โดยเฉพาะการใช้วัว ควาย เพื่อเป็นแรงงานในการลากเกวียนและไถนา เนื่องมาจากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ก้าวนำล้ำสมัยไปกว่าในอดีต ทำให้คนส่วนใหญ่หันมาใช้เครื่องจักรทดแทน เช่น รถไถนา แทนการใช้แรงงานวัว ควาย เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน และมีความสะดวกในการใช้งานที่มากกว่า ทำให้ในทุกวันนี้เราเห็นเกษตรกรเลี้ยงวัว ควาย กันน้อยลง

แต่ยังคงมีเกษตรกรไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงใช้วัว ควาย ไว้ใช้แรงงาน และเลี้ยงไว้เพื่อขาย เช่น หมู่บ้านโสกแดง จ.สุรินทร์ ที่ยังคงดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งแปรเปลี่ยนสิ่งไร้ค่า “ขี้วัว ขี้ควาย” ที่คนทั่วไปมองว่าเป็นสิ่งสกปรก มีกลิ่นเหม็น ให้กลับมาเป็น “ทองคำ” บนผืนแผ่นดินไทย

เป็นปุ๋ยคอกที่ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนดิน เป็นเงินตราที่ช่วยให้ชาวบ้านได้มีกินมีใช้ ไม่อดอยาก ช่วยให้ชาวบ้านสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอมี พอกิน พอใช้” และตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

หมู่บ้านโสกแดง ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ และทำสวน เป็นต้น

นางรอง กระการดี อายุ 71 ปี หมู่ที่ 7 บ้านโสกแดง ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบัน ชาวบ้านในหมู่บ้านโสกแดงยังคงมีการเลี้ยงวัวและควายอยู่บ้าง บางครอบครัวก็เลี้ยงวัว ควาย ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 บางคนก็เลี้ยงไว้ใช้แรงงาน ไถนา บางคนก็ได้รับเป็นมรดกเลยเลี้ยงไว้ขายายพันธ์เพื่อเป็นลูก แล้วก็ขายในยามเดือดร้อนเรื่องเงิน ชาวบ้านแถวนี้ จะเก็บขี้วัว ขี้ควาย มาใช้เป็นปุ๋ยคอกใส่ไร่นา และขายวัว ควาย บางคนก็ขายขี้วัว ขี้ควาย

นางรอง กระการดี เล่าต่อว่า ตนเลี้ยงควายอยู่ 5 ตัว ปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติตามท้องไร่ท้องนา มีคอกควายอยู่ที่บ้าน 6 เดือนจะขายขี้ควาย 1 ปีขายได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 6,000 – 8,000 บาท โดยจะมีคนมารับซื้อและขนเอง ขายแบบเหมาคอก แม้รายได้จากการขายปีละ 2 ครั้ง ได้ไม่มากนักแต่ก็เป็นรายได้ส่วนเสริมจากการขายข้าวมาจุนเจือครอบครัว ทำนาบางครั้งบางปีนั้นไม่แน่ไม่นอน ไม่ผลิตไม่ดี บางปีได้ผลผลิตดีตาราคาข้าวตกต่ำ ก็ยังขายขี้วัวขี้ควายพอมีรายได้มาเสริมบ้าง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ Sequence-01.Still005-1024x576.jpg

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ข่าวสนมนิวส์