พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอก,ตราตั้งอุปัชฌาย์ พระครูปริยัติสุทธิวงศ์ (พระมหาคำเพียร ผาสุโก)

พิธีฉลองสัญญาบัตรพัด

Read more

ชาวสนมขอแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดี กับ พระครูสมุห์ประเสริฐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.

Read more

การประชุมของคณะกรรมการวางแผนขับเคลื่อน “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งานการประชุมของคณะกร

Read more

พิธีปิดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดอิสานหนองละคร อ.สนม

พิธีปิดงานโครงการบรร

Read more

พิธีมหามงคล เททองหล่อพระ และสร้างพระ วัดโคกก่อง ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

พิธีมหามงคล หล่อพระ

Read more

ไอเดียสุดเจ๋ง สงกรานต์สะพานน้ำพุ บ้านโสกแดง อำเภอสนม จ.สุรินทร์

ไอเดียสุดเจ๋ง สงกราน

Read more
Page 1 of 3123
X