พิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศเจ้าคณะตำบลชั้นเอก,ตราตั้งอุปัชฌาย์ พระครูปริยัติสุทธิวงศ์ (พระมหาคำเพียร ผาสุโก)

พิธีฉลองสัญญาบัตรพัด

Read more

ชาวสนมขอแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดี กับ พระครูสมุห์ประเสริฐ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.

Read more

การประชุมของคณะกรรมการวางแผนขับเคลื่อน “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

งานการประชุมของคณะกร

Read more

พิธีปิดงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดอิสานหนองละคร อ.สนม

พิธีปิดงานโครงการบรร

Read more

ธารน้ำใจ!! ช่วยแม่เป็นโรคหอบต้องเลี้ยงลูกพิการ ครอบครัวยากจน บ้านโนนเปือย อ.สนม จ.สุรินทร์

ธารน้ำใจ!! ช่วยเหลือ

Read more
X