อำเภอสนม จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมรณรงค์ “อสม.ชวนคนไทย ลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน”

อำเภอสนม จ.สุรินทร์

4,260 total views, 9 views today

Read more

พายุฤดูร้อนถล่ม อ.สนม เสียหาย 89 หลังคาเรือน ผู้ว่าฯ จ.สุรินทร์ ลงพื้นทีช่วยเหลือ

พายุฤดูร้อนถล่มหลายต

11,253 total views, 8 views today

Read more

ธารน้ำใจ!! ช่วยแม่เป็นโรคหอบต้องเลี้ยงลูกพิการ ครอบครัวยากจน บ้านโนนเปือย อ.สนม จ.สุรินทร์

ธารน้ำใจ!! ช่วยเหลือ

9,140 total views, 2 views today

Read more

สุรินทร์คุมเข้ม!! ช่างไฟฟ้าไม่มีใบประกอบอาชีพทำงานไฟฟ้าจับปรับแน่นอน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงา

4,459 total views, no views today

Read more
X