ข่าวท้องถิ่น » พระน้ำดีเมืองรัตนบุรี มอบทุนสนับสนุนกู้ภัย

พระน้ำดีเมืองรัตนบุรี มอบทุนสนับสนุนกู้ภัย

9 พฤษภาคม 2019
2114   0

สุรินทร์-พระน้ำดีเมืองรัตนบุรี มอบทุนสนับสนุนกู้ภัยซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ที่ผ่านมา วัดป่าเบญจคาม ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์  พระอธิการคาร์ ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเบญจคาม ได้มีการมอบเงินจำนวน 4,500 บาท ให้กับหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุด อ.รัตนบุรี และ จุด อ.สนม  เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ

ซึ่งพระอธิการคาร์ ญาณวโร เล็งเห็นความสำคัญของกู้ภัยที่ต้องแบกภาระการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบอุบัติเหตุ และยังช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งกู้ภัยยังขาดแคลนอุปกรณ์อื่นๆอีกมาก จึงมอบเงินเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม หรือนำไปซื้ออุปกรณ์ที่ขาดแคลน

พระอธิการคาร์ ญาณวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเบญจคาม กล่าวว่า ได้ทำบุญ ด้วยการบริจาคเงิน หน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุด อ.รัตนบุรี และ จุด อ.สนม   เพื่อนำไปใช้หรือซื้ออุปกรณ์จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด ซึ่งเห็นความสำคัญงานกู้ภัยและงานด้านสาธารณะกุศล

ถ้าหากมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมประจำอยู่ตามหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ก็จะเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ต่างๆ สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที แม้จำนวนเงินอาจจะน้อยนิด หากทุกคนช่วยคนละนิดละหน่อย เชื่อว่าสิ่งที่น้อยก็จะเพิ่มมากขึ้น เหมือนการทำบุญ ทำวันละนิดก็เป็นการสั่งสมบุญให้มากส่งขึ้นนั้นเอง ดังคำว่า บุคคลผู้มีปัญญา สั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนมนิวส์