ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » ผู้ว่าฯสุรินทร์ นำจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่ อ.จอมพระ

ผู้ว่าฯสุรินทร์ นำจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ที่ อ.จอมพระ

22 พฤษภาคม 2019
684   0

21 พ.ค. 62 – ที่โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สืบสานพระราชปณิธาน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ

รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำกล่าวปฏิญาณ

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง จากนั้นนำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียน จอมพระประชาสรรค์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานศึกษาให้สวยงามและดูสะอาดตา

ก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนโดยรอบ ซึ่งทุกคนต่างช่วยกันทำคามสะอาดบริเวณตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเข้มแข็ง

เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ

ภาพ – ข่าว / ประนนท์ ไม้หอม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์