ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » จิตอาสา อ.สนม ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ-คูคลอง-สุรินทร์

จิตอาสา อ.สนม ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ-คูคลอง-สุรินทร์

23 พฤษภาคม 2019
770   0

เมื่อวันที่ 22 พ.ค 62  เวลา 10.00 น. นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายก อบต.นานวน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.นานวน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน

แพทย์ประจำตำบล  ทุกหมู่บ้าน ตำบลนานวน และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลนานวน จำนวน 100 คน

ร่วมในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกการปลูกต้นไม้ 1 ถนน 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ณ บริเวณทางเข้าบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 จากถนนทางหลวงหมายเลข 2079-บ้านหัวนา ตำบลนานวน  อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ต่อมาวันที่ 23 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ

หัวหน้าส่วนราชการ รองนายก อบต.สนม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.สนมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันตำบลสนม ทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของส่วนราชการและอบต.สนม 

ประชาชนและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลสนม จำนวน 150 คน ได้ร่วมพัฒนา กำจัดผักตบชวา วัชพืช ตามกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้วยไผ่  หมู่ที่ 7  ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ข่าวสนมนิวส์