ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ(คลิป)-สุรินทร์

เปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ(คลิป)-สุรินทร์

24 พฤษภาคม 2019
1509   0

22 พ.ค.62 – ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 214 สายสุรินทร์ – ช่องจอม หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี

โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนายประภัสสร์ นางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์,

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รอง ผวจ.สุรินทร์, พ.อ.จักริน จิตคติ ผู้แทน ผบ.มทบ.25, นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์,

นายปัญญา ปานแก้ว รักษาการท้องถิ่น จ.สุรินทร์, นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ ผอ.แขวงการทางสุรินทร์, นายประหยัด ตะคอนรัมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์,

นายวิมล เร่งสืบ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์, นายวัฒนา วัจนคุก หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสุรินทร์,

นางสาววัจนา วัจนคุปต์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสุรินทร์, นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์,

ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, นายนิวัฒน์ ตังวัฒนา ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดสุรินทร์,

น.พ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รอง ผอ.โรงพยาบาลสุรินทร์นำพสกนิกรจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ประชาชนชาวอำเภอปราสาท กล่าวถวายสัตปฏิญาน ประกาศความสมานฉันท์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เปิดผ้าแพรป้าย “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งประชาชนชาวอำเภอปราสาท

ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมโอกาสมหามงคลนี้ ตามแหล่งท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมตามจุดต่างๆ ที่ถนนเส้นนี้ผ่าน

ประกอบด้วย ปราสาทหินบ้านพลวง ตลาดชุมชนตำบลหนองใหญ่ สวนสาธารณะหนองปะอาว ที่ว่าการอำเภอปราสาท วัดตาลวก และวัดมุนีนิรมิต

ทั้งนี้ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางอำเภอปราสาท ได้รับพิจารณาถนนทางหลวงหมายเลข 214 สายสุรินทร์ – ช่องจอม

ช่วงผ่านอำเภอปราสาท เป็น “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เสนอไปยังจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย และได้รับคัดเลือกถนนสายนี้เป็น “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ”

ซึ่งชาวอำเภอปราสาททั้ง 18 ตำบล 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งทุกภาคส่วนได้มาร่วมพัฒนาถนนสายนี้

ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผุ้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจการค้า การคมนาคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายนี้เป็นถนนที่เชื่อมไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม – โอสะเม็ด ช่องทางการค้าที่สำคัญชายแดนไทย – กัมพูชา

ที่ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรม โบราณสถาน อาทิ ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทบ้านไพล

ทำให้ถนนสายนี้จะเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวอำเภอปราสาทและของจังหวัด เป็นแบบอย่างความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ให้เป็นถนนสายเฉลิมพระเกียรติ ที่ชาวจังหวัดสุรินทร์จะร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้หลังจากจังหวัดสุรินทร์จะได้ทำพิธีเปิดถนน “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” แล้ว ทางจิตอาสา ประชาชน

และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะได้ร่วมกันดูแลรักษาทัศนียภาพสองฝั่งถนนสายนี้ ทั้งต้นไม้ดอก ไม้ประดับ สิ่งประดับตกแต่ง

ให้มีสภาพที่สวยงามเป็นระเบียบสมกับได้รับเลือกให้เป็นถนนเส้นเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป.

ภาพ/ข่าว สุทธิศักดิ์ สอนกล้า ข่าวสนมนิวส์ รายงาน