ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำจัดวงจรยุงลาย.! เพื่อป้องกันพาหะนำโรคไข้เลือด

กำจัดวงจรยุงลาย.! เพื่อป้องกันพาหะนำโรคไข้เลือด

24 พฤษภาคม 2019
711   0

สุรินทร์-กำจัดวงจรยุงลาย.! เพื่อป้องกันพาหะนำโรคไข้เลือดออกตามโรงเรียน

วันนี้ 24พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สุรินทร์ ได้รับแจ้งจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองสนิทได้พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

เวลาต่อมาจากหน้าที่พ่นหมอกควัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน เชื้อเพลิง น้ำมัน พร้อมจาในการผสมพ่นหมอกควัน พอไปถึงโรงเรียนได้ทำการฉีดพ่นตามอาคารเรียน ห้องเรียน ใต้ถุนอาคารเรียน และตามบริเวณพื้นที่รอบๆโรงเรียนเพื่อป้องกัน และจำกัดยุงลายที่อาจจะทำให้เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกได้

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ในปีนี้ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก แต่เพื่อป้องกันจึงได้พ่นหมอกควัน

ข่าวสนมนิวส์