ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์วัดศาสนา » มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบอาคาร จักรยาน และทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์-สุรินทร์

มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบอาคาร จักรยาน และทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์-สุรินทร์

6 มิถุนายน 2019
1026   0

สุรินทร์-มูลนิธิหลวงปู่สรวงมอบอาคารอเนกประสงค์ จักรยาน อุปกรณ์การเกษตร และทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย

6 มิ.ย.62 – ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ อ.รัตนะบุรี จ.สุรินทร์ นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี ประธานรับมอบอาคารอเนกประสงค์อาคารมูลนิธิหลวงปู่สรวง

โดยมีพระครูโกศล สิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) พร้อมด้วยนายสมยศ พันธ์มา เลขานุการมูลนิธิหลวงปูสรวง และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง

ร่วมส่งมอบ ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,194, 402 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสองบาทถ้วน)

ก่อสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจโรค ห้องพักเจ้าหน้าที่ ทาสีอาคาร ทำชายคาด้านหน้าอาคาร 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส ทำรั้วเสาปูนลวดนามและปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบอาคารโรงพยาบาลสุขภาพตำบลธาตุ 

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่ออำนวยสะดวกให้แก่แพทย์

พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ และให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนตำบลธาตุต่อไป

จากนั้นพระครูโกศล สิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี และคณะ

ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง มอบทุนการศึกษา 30 ทุน จักรยาน 30 คัน ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลธาตุ มอบเครื่องมือทางการเกษตร

และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผลิตออกซิเจนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้บริการผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน

และปรับปรุงบริบทเพื่อพัฒนาการบริการที่เอื้อต่อผู้มารับบริการ ให้ได้รับบริการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ชี้วัด รวมไปถึงปรับปรุงบริบทให้เหมาะสมตามหลักอาชีวนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย.

ภาพ/ข่าว สุรเดช เหลาคำ ผู้สื่อข่าวสนมนิวส์ จ.สุรินทร์