ข่าวประชาสัมพันธ์ » จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ความต้องการชุมชนเพื่อเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ความต้องการชุมชนเพื่อเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

7 มิถุนายน 2019
505   0

สุรินทร์-จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ความต้องการชุมชนเพื่อเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.62 เทศบาลตำบลสนม จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสนม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่2) ณ อาคารอเนกประสงคำนักงานเทศบาลตำบลสนม โดย นายเพชร แสนสุข นายกเทศบาลตำบลสนม เป็นประธาน

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ รวมทั้งได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสนมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสนม ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเสนอปัญหากว่า 50 คน โดยแต่ละชุมชนนั้นได้เสนอแบบแผนการพัฒนาของแต่ละชุมชน เช่น การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้า ธกส.อำเภอสนม ขยายเขตไฟฟ้าแนวลำห้วยไผ่ ปรับปรุงรั้วหนองตาด สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ปรับปรุงรางระบายน้ำ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละชุมชนมีการเสนอเพื่อให้จัดเข้าแผนพัฒนาต่อไป

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ ตระกูลสุข ข่าวสนนิวส์