ข่าวประชาสัมพันธ์ » โครงการจิตอาสาพระราชทาน อ.รัตนบุรี 2 พันกว่าเข้าอบรม รับความรู้แบบแน่นๆ ทุกช่วงการอบรม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน อ.รัตนบุรี 2 พันกว่าเข้าอบรม รับความรู้แบบแน่นๆ ทุกช่วงการอบรม

15 มิถุนายน 2019
1624   0

สุรินทร์ – โครงการจิตอาสาพระราชทาน อ.รัตนบุรี 2 พันกว่าเข้าอบรม รับความรู้แบบแน่นๆ ทุกช่วงการอบรม

วันที่ 15มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนบุรี ได้มีการฝึกอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3-62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

เพื่อเป็นการขยายผลการฝึกโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริให้แก่ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างเข้าใจรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่

โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา ทั้งสิ้น 2,158 คน เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ เช้า 09.00 น. – 12.00 น. ผู้เข้าอบรมฯ 1,131คน และในช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ผู้เข้าอบรมฯ 1,027 คน

และในช่วงท้ายก่อนการปิดการอบรม ได้มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.รัตนบุรี/หน่วยกู้ภัยฮุก ๓๑ จุดอำเภอรัตนบุรี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR หรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานผู้ป่วยหมดสติ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

ข่าวสนมนิวส์