คลิปวีดีโอ » บวงสรวงองค์ปราสาทภูมิโปน ปราสาทที่เก่าที่สุดในประเทศไทย (มีคลิป)

บวงสรวงองค์ปราสาทภูมิโปน ปราสาทที่เก่าที่สุดในประเทศไทย (มีคลิป)

9 เมษายน 2021
1713   0

สุรินทร์-บวงสรวงองค์ปราสาทภูมิโปน ปราสาทที่เก่าที่สุดในประเทศไทย อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. นางนัทธม น ศิริวัฒนาวานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้เป็นประธานเปิดงานในงานประเพณีประจำปีของชาวตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวณิชาภา พัวพัฒนโชติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งงานบวงสรวงองค์ปราสาทภูมิโปนแห่งนี้ เชื่อกันว่าเป็นปราสาทที่เก่าที่สุดในประเทศไทย และมีตำนานเล่าขานกันมาถึงเรื่องราวของนางเด๊อะธม ผู้เป็นราชธิดาขอม ของราชาผู้ปกครองเมืองภูมิโปนองค์สุดท้าย ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 22  ซึ่งตรงกับวันที่ 9 เม.ย. 2564 ที่บริเวณปราสาทภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

โดยในช่วงเช้าจะมีขบวนแห่โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดมแต่งตัวแบบเขมรโบราณรำแห่เครื่องบวงสรวงเข้าสู่องค์ปราสาทตามแบบประเพณีโบราณอย่างสวยงามนอกจากนี้ยังมีพราห์ม และฤาษีมาร่วมงานและสวดมนต์ ทำพิธีบวงสรวง สร้างบรรยากาศให้ดูเข้มขลังยิ่งขึ้น

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่ผลิตนำมาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์แหล่งโบราญสถานให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

นางนัทธมน ศิริวัฒนาวานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ได้ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลดมและทุกภาคส่วนในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อให้ชาว จ.สุรินทร์

ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่  ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนโบราณอายุนับพันปีและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ภาพ/ข่าว ทักษินา สายพงษ์ ทีมข่าวสนมนิวส์