ข่าวท้องถิ่น » ชุมพลบุรี รับผิดสอบสังคม ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

ชุมพลบุรี รับผิดสอบสังคม ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

18 เมษายน 2021
1228   0

สุรินทร์-ชุมพลบุรี รับผิดสอบสังคม ปิดหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค

วันนี้18 เม.ย.64 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่อำเภอชุมพลบุรี รายงานให้จังหวัดทราบว่า มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จำนวน 1 ราย ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ จำนวน 1 ราย(ผล Rapid Test เป็นบวก) และมีผู้มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น จำนวน 142 ราย  โดยจังหวัดสุรินทร์ได้นำประเด็นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2564 มติที่ประชุมเห็นชอบปิดหมู่บ้าน และห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่หมู่บ้านกะทะ ม.12 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็นการชั่วคราวตัว

นายอภิวัชร์ ภูหยาดฟ้า รักษาราชการแทนนายอำเภอชุมพลบุรี ได้มอบหมายให้ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส. ลูกจ้างกิ่งกาชาด  สย. ลูกจ้าง TST  ทุกคน ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค  ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019. (โควิด – 19)  จำนวน 132 ครัวเรือน ณ ศาลาประชาคมบ้านกะทะ ม.12 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี

โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดจังหวัดสุรินทร์  เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์  และกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอสม.  เป็นตัวแทนรับมอบครั้งนี้  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายตามบ้านเรือนในลำดับต่อไป

ข่าวสนมนิวส์