ข่าวท้องถิ่น » หนองระฆัง รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เมืองน่าอยู่สวยงาม

หนองระฆัง รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เมืองน่าอยู่สวยงาม

11 มิถุนายน 2021
3316   0

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง จัดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูและผู้ดูแลเด็ก ทั้งหมด 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ดำเนินการปลูกดอกยี่โถสีชมพู ไม้ดอกไทยโบราณ บริเวณสองข้างทางระหว่าง บ้านนาดี-บ้านหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

สร้างความร่มเย็นผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโต และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมทั้งแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

ในปัจจุบันนี้บ้านเราจะรู้จักและใช้ต้นยี่โถในฐานะไม้ดอกไม้ประดับ เพราะมีดอกที่งดงามคล้ายดอกกุหลาบ มีกลิ่นหอม ออกดอกได้ตลอดปี และที่สำคัญยังปลูกง่ายและทนทานตายยากอีกด้วย ส่วนในด้านของสมุนไพรนั้นก็มีสรรพคุณทางยาอยู่เหมือนกันซึ่งก็มีทั้งคุณและโทษ ซึ่งส่วนที่นำมาใช้เป็นยาก็ได้แก่ ผล ใบยี่โถ และ ดอกยี่โถ

ภาพข่าว :ทีมข่าวสนมนิวส์