ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์วัดศาสนา » ทำบุญ ครบ 100 วัน พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คัมภีรปัญโญ)

ทำบุญ ครบ 100 วัน พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คัมภีรปัญโญ)

17 สิงหาคม 2021
6488   0

ทำบุญครบ 100 วัน พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คัมภีรปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมพระ เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ จังหวัดสุรินทร์

วันนี้( 17 ส.ค. 64 ) ที่ ศาลาการเปรียญวัดสัทธารมณ์ บ้านขาม ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คัมภีรปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมพระ เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ จังหวัดสุรินทร์

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คัมภีรปัญโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมพระ เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ จังหวัดสุรินทร์

หลวงปู่ถือกำเนิดในสกุล “งามสะอาด” ณ บ้านขาม อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตรงกับวัน จันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2472 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง บิดา ชื่อ นายทำ มารดา ชื่อ นางสา นามสกุล งามสะอาด ท่านเป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ.2491 และอุปสมบทเป็นพระเมื่อปี พ.ศ.2492

โดยมีพระครูศรีสัทธารมณ์ (หลวงปู่แสง)สิริปัญโญ ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคาถาอาคมและวิปัสสนากรรมฐานเจ้าคณะอำเภอจอมพระ เป็นอุปฌาช์ผู้บวชให้ มีพระอาจารย์ วัง สนฺตติโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ สารี อคฺคญาโน เป็นพระอนุสาสนาจารย์ หลวงปู่สอ ท่านเป็นพระผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในด้านวิปัสณากรรมฐานและคาถาอาคม

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดบ้านขาม เมื่อปี พ.ศ.2500 ขณะที่ท่านมีอายุเพียง 27 ปีเท่านั้น ซึ่งท่านก็ได้พัฒนาวัด ช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้หายจากทุกข์ร้อนเหล่านั้น ตามประสากิจของพระสงค์เสมอมา

ท่านได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ในราชทินนามที่ พระครูพัฒนสารคุณ และได้รับพระบัญชา (โดยพระบรมราชานุญาต)เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ในราชทินนามเดิม ที่ พระครูพัฒนสารคุณ หลวงปู่สอ คัมฺภีรปัญฺโญ ได้ถึงแก่การมรณะภาพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิริอายุ 93 ปี 73 พรรษา

ภาพข่าว:ประนนท์ ไม้หอม / ส.ปชส.สุรินทร์