ข่าวเด่น » พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว”สุรินทร์รื่นรมย์”เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว”สุรินทร์รื่นรมย์”เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

3 ธันวาคม 2021
38177   0

จังหวัดสุรินทร์พร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว”สุรินทร์รื่นรมย์”เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ในประเทศและสถานการณ์ทั่วโลกมีแนวโน้มคลี่คลายดีขึ้น จังหวัดสุรินทร์เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด คำนึงถึงเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้มาตรการแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับน้กท่องเที่ยว โดยการรับวัคซีนของประชากรในพื้นที่มากกว่า70 เปอร์เซ็นต์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด


จังหวัดสุรินทร์ เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดชายแดนของภาคอีสานตอนล่าง “อีสานใต้“ที่นอกเหนือจะเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของหลากหลายชนชาติโดยเฉพาะวัฒนขอมโบราณที่หล่อแหลม และผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยถิ่นอีสาน จนมีความเป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นแล้วยังมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในด้านการเลี้ยงช้างและมีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศ จนได้ชื่อว่าเมือง“สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่” 

โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกียวกับช้างสุรินทร์ อาทิ มหัศจรรย์ งานช้างจังหวัดสุรินทร์ที่จะมีขึ้นในวันที่15-16 ธันวาคม2564 ซึ่งในงานจะจัดให้มีการแสดงช้างยิ่งใหญ่ตระการตา การเลี้ยงอาหารช้าง นอกจากนี้ สุรินทร์ยังโดดเด่นในด้านการทอผ้าไหมเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิทีดีที่สุดในโลก ทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แหล่งน้ำ และพืชพรรณอันหลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้จังหวัดสุรินทร์เป็นเมืองที่น่าสนใจและน่าท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ

โดยจังหวัดสุรินทร์มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และจังหวัดสุรินทร์ยังมีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ มีกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และประวัติศาตร์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตโดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นคือเที่ยวชมปราสาทขอมโบราณปราสาท ศีขรภูมิ และโบราณสถานต่างๆเที่ยวหมู่บ้านช้าง เยี่ยมชมหมู่บ้านหัตกรรม และเลือกซื้อสินค้าหัตกรรมเป็นของฝาก

ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน เรียนรู้การทอผ้าไหมลิ้มลองอาหารพื้นบ้านกับข้าวหอมมะลิสุดอร่อย ชมการแสดงประเพณีพื้นบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติพันธ์ เขมร ลาว และกวย เดินชมตลาด และเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ตลาดการค้าช่องจอม

นอกจากนี้ สุรินทร์ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่นๆที่สวยงามและน่าสนใจอย่างเช่น อ้างเก็บน้ำห้วยเสนง วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยาน ป่านสนหนองคู เขตอนุรักษ์พันธ์ไม้สนสองใบ การเปิดเมืองท่องเที่ยวสุรินทร์ “สุรินทร์ รื่นรมย์” เพื่อปลดล๊อค ข้อจำกัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชางต่างประเทศที่เกิดจากการควบคุมโรค บนพื้นฐาน ของคนไทยปลอดภัย นักท่องเที่ยวพอใจ ท่องเที่ยวฟื้นคืนกลับมา

โดยการตั้งเป้าในการเพื่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ และให้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย ร้อยละ50โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ นำอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ มานำเสนอให่นักท่องเที่ยวได้ซึมซีบ และสัมผัสความเป้นเมืองช้างผ้าไหมงาม ร่ำรวยปราสาท ข้าวสารหอม ภายใต้โครงการเมืองรองต่อไป กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม Active Senior Amazing ท่องเที่ยววิถีใหม่เที่ยวไทยไม่ตกเทรน เน้นกลุ่มเป้าหมายGenY

จังหวัดสุรินทร์ ยังมีนโยบายเพื่อขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องที่สำคัญ เช่น 1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 2 พัฒนาคุณภาพสินค้า และมาตรฐานการบริการด้านการท้องเที่ยว 3 พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น 4 พัฒนาบุคลากร

และการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 5 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 6 สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปชาว จังหวัดสุรินทร์ ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านที่จะมาเยือนและพร้อมที่จะสร้างสรรค์ความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกๆท่าน“สุรินทร์รื่นรมย์”เมืองที่มาท่องเที่ยวไม่รู้ลืม

ภาพ/ข่าว คำกอง กันนุฬา ทีมข่าวสนมนิวส์