ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป » สร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ยากไร้ลำบาก

สร้างบ้านให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ยากไร้ลำบาก

10 ธันวาคม 2021
1727   0

อำเภอรัตนบุรี ต่อยอดเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และ ประชาชนจิตอาสา ช่วยเหลือสร้างบ้าน 2 หลัง ให้กับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ยากไร้ลำบาก

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาที่ตำบลยางสว่าง และ ตำบลทับใหญ่ เพื่อเยี่ยมเยียนช่วยเหลือผู้ยากไร้ 2 ราย

โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนช่วยเหลือตามรูปแบบกิจกรรมจิตอาสา โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รายแรก เป็นคุณยาย อายุ 88 ปี พิการ ไม่สามารถเดินได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในห้วงเดือน ต.ค.64 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ตามลำพัง ไม่มีบุตรดูแล ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านในชุมชนช่วยเหลือ ในการใช้ชีวิตประจำวัน บ้านพักอาศัยมีสภาพชำรุดเก่าทรุดโทรม

โดยนายอำเภอรัตนบุรี ได้มอบเสื้อกันหนาว และ เครื่องใช้ส่วนตัวให้กับคุณยาย พร้อมมอบหมายให้ ผู้นำชุมชน ช่วยติดตามดูแล เพื่อให้กำลังใจกับคุณยาย ซึ่งก่อนหน้านี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้ามาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว รายที่สอง เป็นผู้พิการขา เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ปัจจุบันมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

ซึ่งก่อนหน้านี้ นายอำเภอรัตนบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนแล้ว พบว่ามีความประพฤติดี ขยันขันแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตด้วยความมีมานะ บากบั่น ในการดำเนินชีวิตแม้ว่าจะมีร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนบุคคลปกติทั่วไป

สำหรับการช่วยเหลือผู้พิการทั้ง 2 คน อำเภอรัตนบุรี ได้สนับสนุนจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน โดยใช้งบประมาณโครงการบูรณาการบริหารราชการอำเภอ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากจังหวัดสุรินทร์ และ ผู้นำขุมชน ได้นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันลงแรงก่อสร้างให้ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในสัปดาห์นี้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน

ทั้งนี้ การดูแลความเป็นอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน คนด้อยโอกาสฯ จังหวัดสุรินทร์ เพิ่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม “โครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

โดยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน เป็นรูปแบบแนวทางสร้างความรัก ความสามัคคี และ ความเอื้ออาทรระหว่างประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว บุญเรือง เกษรจันทร์ ข่าวสนมนิวส์