ข่าวไอที » ข่าวไอที » Error Code Canon Mp237

Error Code Canon Mp237

5 พฤศจิกายน 2016
1536   0

Error Code Canon Mp237

error-code-canon-mp237

ไฟกระพริบสีส้ม Alarm Lanmp Flashes Orange
ไฟกระพริบเฉพาะสีส้มอย่างเดียว
1.Error Code 1000 Two flashes ไฟสีส้มกระพริบ 2 ครั้ง
Machine is out of paper / paper
เกิดปัญหาในส่วนของชุดดึงกระดาษหรือไม่ดึงกระดาษ นำกระดาษใส่และกดปุ่มสีหรือดำอีกครั้ง
2.Error Code 1300 Three flashes/ Paper jam
ไฟกระพริบ 3 ครั้ง เครื่องแจ้งว่ากระดาษติด นำกระดาษออกใส่กระดาษใหม่และกดปุ่ม สีหรือดำเพื่อเริ่มงานพิมพ์ใหม่
3.Error Code 1687 Four flashes / The FINE cartridge is not installed properly
ไฟกระพริบ 4 ครั้ง เครื่องแจ้งว่าตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง นำตลับออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่
4.Error Code 1401,1403,1485 Five flashes/The FINE Cartridge is not installed
properly./Appropriate FINE Cartridge is not installed
ไฟกระพริบ 5 ครั้ง เครื่องแจ้งว่าตลับไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรือตลับที่ติดตั้งไม่สามารถเข้ากันได้ ลองนำตลับออกมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่
5.Error Code 1486,Error 1487 Seven flashes / FINE cartridge is not installed in the correct
position
ไฟกระพริบ 7 ครั้ง ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง เอาตลับออกและใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง
6.Error Code 1700 Eight flashes / Ink absorber is almost full
ไฟกระพริบ 8 ครั้ง แผ่นซับหมึกเกือบเต็ม วิธีแก้เบื้องต้นให้กดปุ่มสีหรือดำ หากเต็มแล้วต้องใช้โปรแกรมแก้จึงจะใช้งานได้
7.Error Code 1686 Thirteen flashes / The remaining ink level cannot be detected
ไฟกระพริบ 13 ครั้ง ไม่สามารถตรวจระดับหมึกที่เหลืออยู่ได้ กดปุ่ม Stop ค้างไว้ประมาณ 30 วินาที
8.Error Code 1684 Fourteen flashes / The FINE cartridge cannot be recognized
ไฟกระพริบ 14 ครั้ง เครื่องไม่รู้จักตลับหมึกที่ติดตั้ง ให้ลองนำตลับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่อีกครั้ง
9.Error Code 1682 Fifteen flashes / The FINE cartridge cannot be recognized
ไฟกระพริบ 15 ครั้ง เครื่องไม่รู้จักตลับหมึกที่ติดตั้ง ให้นำตลับออมาทำความสะอาดลายวงจรและใส่เข้าไปใหม่
10.Error Code 1688 Sixteen flashes / The ink has run out
ไฟกระพริบ 16 ครั้ง เครื่องแจ้งว่าหมึกหมดกดปุ่ม Stop ค้างไว้ประมาณ 30 วินาทีเพื่อยกเลิกสถานะ
———————–
ON Lamp Flashes and Alarm Lamp Flashes Orange Alternately
ไฟสีส้มกระพริบสลับกับเขียว
1.Error Code 5100 ไฟกระพริบ 2 ครั้ง
อาจจะมีกระดาษหรือวัสดุติดอยู่ในช่องดึงกระดาษ
2.Error Code B200 Ten flashes ไฟกระพริบ 3 ครั้ง
ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องและทิ้งไว้สักพักจากนั้นลองเสียบสายไฟเข้าไปใหม่หากไม่หายควรติดต่อช่าง
3.Error Code 5011,Error 5012,Error 5200,Error 5400,Error 5700,Error 6000,Error 6800,Error
6801,Error 5B00,Error 6930,Error 6931,Error 6932,Error 6933,Error 6936,Error 6937,Error
6937,Error 6938,Error 6940,Error 6941,Error 6942,Error 6943,Error 6944,Error 6945,Error 6946

ในกรณีจากจำนวนที่บอกมาด้านบน ให้ถอดปลั๊กไฟออกและเสียบเข้าไปใหม่หากใช้ไม่ได้ให้ติดต่อช่างหรือส่งซ่อมทางร้านได้เลยครับ