ข่าวเด่น » อำเภอสนม จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมรณรงค์ “อสม.ชวนคนไทย ลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน”

อำเภอสนม จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมรณรงค์ “อสม.ชวนคนไทย ลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน”

20 มีนาคม 2017
919   0

อำเภอสนม จ.สุรินทร์ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมรณรงค์ “อสม.ชวนคนไทย ลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณ และสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละตลอดมา

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ลานกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560 และกิจกรรมรณรงค์ “อสม.ชวนคนไทย ลดภัย CVD เลิกบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่ง นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอสนม เป็นประธานเปิดงาน วันอาสาสมัคร สาธารณสุขแห่งชาติ หรือ อสม. อำเภอสนม ประจำปี 2560  โดยมีนายกฤษฎา ตั้งสุทธิจิต กล่าวรายงาน ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้

ด้วยทางสาธารณสุขอำเภอสนมร่วมกับโรงพยาบาลสนม ได้ร่วมดำเนินการ งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอำเภอสนม ประจำ 2560 ในวันนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ อสม. เนื่องวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20 มีนาคม ของทุกปี ที่ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะรัฐบาลที่ได้ประกาศให้ ความสำคัญกับ อสม. ได้กำหนดให้มีวันของ อสม.เกิดขึ้น และดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสนม เป็นการแสดงพลังความสามัคคี และพลังมวลชนที่มีความหนักแน่นของ อสม.อำเภอสนมอีกครั้ง ซึ่งมี อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน

ภาคเช้า เวลา 09.30 น. คณะสาธารณสุขอำเภอสนมร่วมกับโรงพยาบาลสนม และโรงพยาบาลส่งเสิมสุขภาพตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอสนม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดต่างๆในเขตอำเภอสนม โดยมีพระครูประทีปธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอสนม เป็นประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานและ อสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ และหลังจากร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เสร็จแล้ว นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอสนม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้น เวลา 12.00 น. โดยประมาณ ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน และช่วงบ่ายก็ร่วมกิจกรรมอื่นๆจนเสร็จ

และในการจัดงานครั้งนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์วงดนตรีจาก วงลูกไม้ มาแสดงเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

วงลูกไม้ อำเภอสนม