ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์วัดศาสนา » ขอเชิญร่วมงานบุญผะเวส เทศน์มหาชาติ วัดบึงบ้านสนม 25-27 มีนาคม

ขอเชิญร่วมงานบุญผะเวส เทศน์มหาชาติ วัดบึงบ้านสนม 25-27 มีนาคม

25 มีนาคม 2017
1201   0

ขอเชิญร่วมงานบุญผะเวส เทศน์มหาชาติ วัดบึงบ้านสนม 25-27 มีนาคม 2560

วัดบึงบ้านสนม ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติเพื่อฟื้นฟูประเพณีนิยมของชาวพุทธเอาไว้ ซึ่งได้จัดขึ้นทุกๆปี ทั้งยังเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้ทำบุญมากยิ่งขึ้น โดยได้ยกเอาการบำเพ็ญบารมีด้วยการบริจาคทานของพระเวสสันดรบางส่วน มาเป็นแนวทางแห่งการถือปฏิบัติ

วัดบึงบ้านสนม จึงขอเรียนเชิญท่านทั้งหลาย พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร มาร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กำหนดการ

วันที่ 25 มีนาคม 2560 เชิญพระเวสเข้าเมือง เทศน์คาถาพัน ( ทำน้ำมนต์ด้วย ๑,๐๐๐ คาถา )
วันที่ 26 มีนาคม 2560 เทศน์แหล่ จากพระภิกษุ จังหวัดขอนแก่น เริ่มเวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป
วันที่ 27 มีนาคม 2560 เช้า ทำบุญตักบาตร

ประธานจัดงาน
พระครูศรีปริยัติคณานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบึง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสนม

คณะผู้ดำเนินงาน
พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในวัดบึงบ้านสนม
คณะทายกทายิกาวัดบึง หมู่ที่ 3-11


งานบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ เป็นงานบุญประเพณีเดือน 3 ที่จัดขึ้นทุกปี สาธุชนร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้าย ก่อนที่มาเกิดเป็นพระสิทธัตถะ และได้บำเพ็ญบารมี จนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนควรไปร่วมบุญสำคัญนี้ ถือเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : เหยี่ยวข่าวสนม