ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์วัดศาสนา » การประชุมของคณะกรรมการวางแผนขับเคลื่อน “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

การประชุมของคณะกรรมการวางแผนขับเคลื่อน “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

27 พฤษภาคม 2017
1154   0

งานการประชุมของคณะกรรมการวางแผนขับเคลื่อน “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์” โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 7 จังหวัดสุรินทร์ ณ วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2560 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา  ที่วัดศรีสว่างโคกสะอาด ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 7 โดยเป็นการประชุมคณะสงฆ์อำเภอสนม ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ซึ่งเจ้าคณะอำเภอสนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ กล่าวรายงานการดำเนินการต่อ พระมหาเจริญสุข คุณวีโร เปรียญธรรม 9 ประโยค รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ประธานพิธี พร้อมทั้งนี้ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม และหน่วยงานราชการ นายเพทาย สดทวงศิลป์ ผ.อ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมวิทยาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสนมศึกษาคาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี ได้กล่าวแบบอย่างการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของอำเภอรัตนบุรี เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัตินำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

ภาพ/ข่าว : เอสวีคอมสนม svcomsanom