ข่าวเด่น » รพ.อำเภอสนม ชวนเลิกบุหรี่ฤกษ์ดี วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560

รพ.อำเภอสนม ชวนเลิกบุหรี่ฤกษ์ดี วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560

31 พฤษภาคม 2017
1198   0

โรงพยาบาลสนม ชวนเลิกบุหรี่ฤกษ์ดี วันงดสูบบุหรี่โลกและจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2560 โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2560 คปสอ.สนมได้ให้ความสำคัญในการลดละเลิกบุหรี่และการรณรงค์สร้างกระแสเพื่อให้ชุมชน ประชาชน ได้ตื่นตัวและตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ จึงเห็นความสำคัญในการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ส่วนราชการจึงมีการดำเนินการ สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ ในพื้นที่อำเภอสนม เช่น ที่ว่าการอำเภอสนม สถานีตำรวจภูธรอำเภอสนม สำนักงานเทศบาล สสอ.สนม อบต.สนม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยที่ตึกป่วยนอกและตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสนมในครั้งนี้ด้วย นำโดย นายแพทย์โสภณ มุธุสิทธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนม