ข่าวเด่น » อำเภอสนม สุรินทร์-รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อำเภอสนม สุรินทร์-รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

27 มิถุนายน 2017
969   0

กลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ส่วนราชการ  และ กลุ่มมวลชนต่างๆ  ในพื้นที่อำเภอสนม  กว่า 2 พันคน  ออกมาเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ (นายอำเภอสนม) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมเดินรณรงค์ “ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ” ประจำปี 2560 โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กลุ่มมวลชนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสนม เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น กว่า 2,000 คน โดยเริ่มต้นเดินรณรงค์ จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสนมไปโรงเรียนสนมวิทยาคาร

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ (นายอำเภอสนม) กล่าวว่า เนื่องวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กอปรกับ เพื่อถวายราชสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติดภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” โดยการผนึกกำลังรวมหัวใจไทยทั้งชาติ เพื่อต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”