ข่าวเด่น » งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา

6 กรกฎาคม 2017
1771   0

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย-กัมพูชา และงานวันอาสาฬหบูชาอาเซียน ประจำปี 2560 ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ สุดยิ่งใหญ่ ท่ามกลางชาวไทยและกัมพูชากว่า 3,000 คน

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรีไทยกัมพูชา และงานวันอาสาฬหบูชาอาเซียน ประจำปี 2560 โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ และพลเอกซอ ทาวี ผวจ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเชื่อมสัมพันธไมตรีไทย – กัมพูชา ประจำปี 2560 และงานวันอาสาฬหบูชาอาเซียน ประจำปี 2560 ในวันที่5 กรกฏาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอกาบเชิง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริการ อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มองค์กร ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดีๆ ของอำเภอกาบเชิง ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมงาน จำนวนกว่า 3,000 คน กิจกรรมประกอบด้วยขบวนแห่เทียนพรรษาและการประกวดขบวนแห่ของชาวอำเภอกาบเชิงและขบวนราชอาณาจักรกัมพูชา การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกวดต้นเทียนพรรษา ประกวดธิดาเทียน ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการออกร้านนิทรรศการของหน่วยราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชน นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอกาบเชิง กล่าวว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอกาบเชิง ได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี และได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนชาวกัมพูชาจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีแนวชายแดนติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์ มาร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตลอดจนสานสัมพันธ์ในมิติพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาเซียน ประจำปี 2560”เพื่อร่วมกันรักษาวัฒนธรรม ประเพณี เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น