คลิปวีดีโอ » สด..นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบ

สด..นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบ

14 กันยายน 2017
2109   0

สด..นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอสนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจสอบ การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายสนม โคกก่อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยทีมข่าว สนมนิวส์