คลิปวีดีโอ » นักข่าว BRIGHT TV อ่านข่าวมั่ว พูดใส่อารมณ์ ไม่รู้เรื่องศิล ฆ่าสัตว์อาบัติปาราชิก

นักข่าว BRIGHT TV อ่านข่าวมั่ว พูดใส่อารมณ์ ไม่รู้เรื่องศิล ฆ่าสัตว์อาบัติปาราชิก

15 กันยายน 2017
1423   0

นักข่าว BRIGHT TV อ่านข่าวมั่ว พูดใส่อารมณ์

ไม่รู้เรื่องศิล ฆ่าสัตว์อาบัติปาราชิก

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2017 นักข่าว BRIGHT TV อ่านข่าวมั่ว พูดใส่อารมณ์ ไม่รู้เรื่องศิล ฆ่าสัตว์อาบัติปาราชิก