คลิปวีดีโอ » พาชมบรรยากาศยามเย็นสวนสาธารณะหนองสนม และถนนแถวตลาดสด อำเภอสนม

พาชมบรรยากาศยามเย็นสวนสาธารณะหนองสนม และถนนแถวตลาดสด อำเภอสนม

21 กันยายน 2017
1420   0

พาชมบรรยากาศยามเย็นสวนสาธารณะหนองสนม และถนนแถวตลาดสด อำเภอสนม

พาชมบรรยากาศยามเย็นสวนสาธารณะหนองสนม และถนนแถวตลาดสด อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ บริเวณทิศตะวันออกหนองสนมไม่ได้ถ่าย เนื่องจากไม่ได้เปิดไฟ เอาไว้วันหลังจะถ่ายบรรยากาศให้ครบมาฝากนะครับ