ข่าวประชาสัมพันธ์ » ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ » ผวจ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ พบข้าราชการอำเภอสังขะ เน้น ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น จุดขายการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพให้ ปชช.

ผวจ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ พบข้าราชการอำเภอสังขะ เน้น ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น จุดขายการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพให้ ปชช.

18 ตุลาคม 2018
894   0

สุรินทร์-ผวจ.ลงพื้นที่ พบปะข้าราชการอำเภอสังขะ เน้น ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น จุดขายการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพให้ ปชช.

 

 

วันนี้(18 ต.ค.61) ที่หอประชุมอำเภอสังขะ นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอสังขะ

 

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า  ในโอกาสย้ายมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จึงได้อยากมาพบปะ และรายงานตัวให้รู้จักกัน  รวมถึงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอสังขะ อยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน ผู้นำชุมชนจะต้องดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดี   เมื่อเกิดปัญหาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาตามลำดับ แต่หากคิดอะไรไม่ออก ให้บอกผู้ว่าฯ  ทั้งนี้ เน้นย้ำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนำอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนที่มีอยู่มากมาย ทั้งข้าวหอมมะลิ สินค้า Otop และผลิตภัณฑ์ชุมชน มาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ยังเป็นห่วงในช่วงหน้าแล้ง ควรสำรวจและเตรียมดูแลระบบกักเก็บน้ำให้เพียงพอและมีความพร้อมรองรับกับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น  แนะนำเกษตรกรให้มีการทำอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว การปลูกพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็ว ใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลถั่ว ลด  ละเลิกอบายมุข  สถานบันเทิง การรักษากฎหมาย ปัญหาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพราะไม่สวมหมวกกันน็อค และร่วมสร้างค่านิยมใหม่ “คนสุรินทร์ ไม่กินสุรา”  นอกจากนี้ ขอให้ตำรวจ ทหาร เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาและฝากสาธารณสุขอำเภอ ดูแลเรื่องกันป้องกันการเกิดโรคติดต่อ และการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย

 

ทั้งนี้ หลังจากมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ที่อำเภอสังขะแล้วในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะได้เดินทางไป พบปะข้าราชการ ผู้นำชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่น ที่อำเภอบัวเชดต่อไป.

 

 

ภาพ – ข่าว / ปชส.สุรินทร์